ข่าวและกิจกรรม

ปลัดกระทรวง อว. ลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ติดตามการดำเนินงานภายใต้การแพร่ระบาดโควิด 19

เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

อ่านต่อ
นักวิจัย มข. ทดสอบโครงสร้างจุลภาคและการกันน้ำของหน้ากาก N95 หลังการใช้ UV และ Ozone ในการฆ่าเชื้อ ชี้!!! สามารถใช้ซ้ำได้ถึง 5 ครั้ง

ผลของการใช้โอโซนความเข้มข้นสูงในการกำจัดเชื้อพบว่าสามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้เมื่อใช้ ozone ความเข้มข้น

อ่านต่อ

หน่วยงาน

สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันวิจัยชั้นนำในการพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้ำใต้ดินและสิ่งแวดล้อม

สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิค

บริการงานวิจัยคลินิกที่ได้มาตรฐานระดับสากล แก่บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์และองค์กรภายนอก

โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริการจัดงานประชุม สัมมนา งานเลี้ยงในเเละนอกสถานที่ รับจัดอาหารว่าง บุฟเฟ่ต์ ค็อกเทล อาหารกล่อง

ศูนย์ภาษาอาเซียน (ASEAN Languages Center : ALC)

ศูนย์การเรียนการสอนและบริการวิชาการทางภาษาของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย Nong Khai Aquarium

ศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยด้านการประมง การรวบรวมพันธุ์ปลาในลุ่มน้ำโขง ตลอดจนการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริการวิชาการแบบบูรณาการของหน่วยงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยออกสู่ชุมชน

ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริการและจำหน่ายสินค้าสื่อการเรียนรู้ ชื่อเดิมคือศูนย์หนังสือ มข.

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริการงานพิมพ์แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ

อุทยานวิทยาศาสตร์

พัฒนาการเศรษกิจของประเทศด้วย วทน.

ตัวเลขสถิติและรายได้ (อัพเดตข้อมูลล่าสุด : มิถุนายน 2563)

199
จำนวนรวมสัญญาทรัพย์สินทางปัญญา (ปี 2500 - ปัจจุบัน)
9
MOU
19
MOA
1
สัญญาร่วมวิจัย

20743008
รายได้
0
รายได้
0
รายได้
0
รายได้