ข่าวและกิจกรรม
NEW & ACTIVITIES

ประกาศ Announcement


หน่วยงานวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น
KKU INTERPRIESEตัวเลขสถิติและรายได้ (อัพเดตข้อมูลล่าสุด : ธันวาคม 2563)

218
จำนวนรวมสัญญาทรัพย์สินทางปัญญา (ปี 2550 - ปัจจุบัน)
43
MOU
49
MOA
2
สัญญาร่วมวิจัย

21868636
รายได้
0
รายได้
0
รายได้
0
รายได้