31 ส.ค. 2563

ผลการดำเนินงาน โครงการจ้างงานระยะที่1 ครั้งที่2 ประจำเดือนกรกฎาคม2563

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
อ่านต่อ
25 ส.ค. 2563

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (ARI Skill Development Project)

การนำเสนอผลงานต้นแบบนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (DEMO DAY)
อ่านต่อ
5 ส.ค. 2563

Report of operating results The Employment project Phase 1 on June 2020

The Employment project for people affected by the covid-2019 corona pandemic situation
อ่านต่อ