ติดต่อเรา

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

โทร: 043-009700 ต่อ 42129
จันทร์-ศุกร์ (08.30 - 16.30 น.)

Email: kku.innoprise@gmail.com
Web: www.innoprise.kku.ac.th

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

Your message has been sent. Thank you!