บุคลากร

โครงสร้างบุคลากร

Assoc. Prof. Dr. Nonglak Meethong
Faculty of Science, Khon Kaen University
Email :: nonmee@kku.ac.th

โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่

ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยาวิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร 043009700 ต่อ 50660