ประกาศ

ประกาศโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่

ประกาศฉบับที่ 2/2566 ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นพนักงานของโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นพนักงานของโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่

ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยาวิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร 043009700 ต่อ 50660