ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นพนักงานของโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค