ประกาศโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 47/2565)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

47.2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน_เจ้าหน้าที่ธุรการ