ประกาศโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 48/2565)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและคลังสินค้า

48.2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน_เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและคลังสินค้า