ประกาศโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 49/2565)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

49.2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน_ช่างเทคนิค