ประกาศโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 50/2565)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

50.2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน_เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ประกอบแพ็ค)