ประกาศฉบับที่ 56/2565 เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นพนักงานของโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

56.2565 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน_ช่างเทคนิค