ประกาศโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตแบตเตอรี่แพ็ก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับผลิ(1)