ประกาศฉบับที่ 2/2566 ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นพนักงานของโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นพนักงานของโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

1 2 4