บริการ SERVICES

รายการเครื่องจักรที่พร้อมให้บริการ เช่าเหมา

ชื่อเครื่องมือ
1 เครื่องทอดแบบสุญญากาศ Vacuum Fryer
2 เครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ MICROWAVE VACUUM ROTARY DRYER
3 ตู้แช่แข็งแบบลมเย็น AIR BLAST FREEZER
4 เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้ง TWIN DRUM DRYER
5 เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง FREEZE DRYER
6 เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย SPRAY DRY
7 เครื่องฆ่าเชื้ออาหารเหลว PASTEUR
8 เตาอบแห้งแบบลมร้อน 24 ถาด
9 เตาอบแห้งแบบลมร้อน 32 ถาด
10 เครื่องบรรจุของหนืดเหลว 1 หัวบรรจุ แบบตั้งโต๊ะ
11 เครื่องบรรจุแบบแนวนอน HORIZONTAL FLOW PACK MACHINE
12 เครื่องบรรจุของเหลวหนืดลงซองอัตโนมัติแบบซองพร้อมชุดพิมพ์ AUTOMATIC LIQUID PACKING MACHINE
13 เครื่องปิดผลึกถ้วยพลาสติกกึ่งอัตโนมัติแบบมีระบบสุญญากาศ
14 เครื่องปิดฉลากอัตโนมัติและพิมพ์วันที่ PRINT & APPLY
15 เครื่องบรรจุอาหารแห้งระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ LARGE VERTICAL AUTOMATIC PACKAGING MACHINE
16 เครื่องบรรจุและปิดผนึกแบบดัดแปลงบรรยากาศ GRAIN LONG TAIL PACKING MACHINE
17 เครื่องอบแห้งภายใต้สภาวะสุญญากาศ VACUUM DRYING OVEN
18 เครื่องวัดปริมาณก๊าซและผสมก๊าซในบรรจุภัณฑ์ GAS METER (เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในบรรจุภัณฑ์แบบสุ่มตรวจ (Headapace gas analyzer for quality control of MAP))
19 เครื่องควบคุมการผสมก๊าซ (Innovative gas mixer for mixing 2 or 3 gasses)
20 เครื่องปิดผนึกแบบสุญญากาศ STAINLESS- STEEL VACUUM PACKAGING MACHINE
21 เครื่องปิดผนึกด้วยความร้อนแบบต่อเนื่อง PISTON PUMP PACKING MACHINE
22 เครื่องกลั่นโปรตีน / ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ AUTO DISTILLATION UNIT
23 ชุดเครื่องย่อยและเครื่องกำจัดไอกรด DIGESTOR AND SCRUBBER
24 ชุดวิเคราะห์ใยอาหาร FULLY AUTOMATED ANALYSIS
25 ชุดวิเคราะห์ไขมัน SOXTEC 8000-FULLY AUTOMATIC
26 ชุดวิเคราะห์หาพลังงานแคลอรี่ BOMB CALORIMETER
27 เตาเผาอุณหภูมิสูง FURNACE
28 ปริมาณน้ำอิสระ
29 เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ANALYTICAL BALANCE
30 เครื่องวัดความชื้น MOISTURE BALANCE
31 เครื่องบดตัวอย่าง CYCLOTEC SAMPLE MILL CT293
32 เครื่อง HOMOGENIZER (HOMOGENIZER)
33 เครื่องบดสมุนไพร HERB GRINDER
34 เครื่องบดตัวอย่าง RT-04 ไต้หวัน