;

  สำหรับกลุ่ม START-UP ที่กำลังมองหาพื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดีย บริการจดสิทธิบัตร หรือบริการเครื่องจักรต่างๆ ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวบรวมบริการสำหรับกลุ่ม START-UP ที่จะช่วยให้ไอเดียบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่

  • พื้นที่ความคิดสร้างสรรค์
  • บริการพื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
  • บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  • การยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • การยื่นจดลิขสิทธิ์
  • บริการผลิต Lithium-ion battery
  • บริการผลิต Battery OEM
  • อยู่ในระหว่างดำเนินการ
  • อยู่ในระหว่างดำเนินการ