ติดต่อเรา

Assoc. Prof. Dr. Nonglak Meethong
Faculty of Science, Khon Kaen University
Email :: nonmee@kku.ac.th

ติดต่อเรา

โรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน

อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)
123 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

Working Hours: 08.30 น. - 16.30 น.

Tel: 043-009700 ต่อ 50660

 

โรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน 

ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยาวิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร 043009700 ต่อ 50660