ประกาศโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาชื้อชุดอุปกรณ์สำหรับทดส(1)